25-2-2021: HAN-studenten ontwerpen mestschuifsysteem

HAN-studenten Dave Wieskamp en Jurgen Eringfeld hebben onlangs hun stage vanuit de opleiding Werktuigbouwkunde succesvol afgerond bij Wopereis. In samenwerking met Jovas Agro International, Wijnen Machines en Wopereis hebben Dave en Jurgen een mestschuif ontwikkeld.

Jurgen en Dave

Ontwikkeling van een emissiebeperkende mestschuif
Het afgelopen half jaar hebben de studenten zich gericht op het ontwikkelen van een mestschuifsysteem voor in mestpannen/goten, die zich onder de roosters in de stal bevinden. Het is de bedoeling dat deze schuif hoog scoort op emissiereductie, eenvoud en gebruiksvriendelijkheid en tegelijkertijd onderhoudsarm is. Dit vertaalt zich naar een ontwerp waarin de schuif goed te installeren en te onderhouden is, de vaste mest efficiënt verplaatst kan worden, de urine langs het schuifsysteem kan lopen en waarbij de schuif omhoog geklapt kan worden tijdens de retourgang van de schuif. Voor het ontwerp was het belangrijk dat de vaste mest en urine kunnen worden gescheiden om ook te voldoen aan de huidige wetgeving rondom de reductie van ammoniakemissie en methaan. Doordat de methaan niet in de stal verdwijnt, is de vaste mest een waardevolle voeding voor bijvoorbeeld een biogasinstallatie.

Dubbele goot

Inventarisatie 
De studenten hebben geïnventariseerd aan welke eisen het mestschuifsysteem moest voldoen. Er is bijvoorbeeld gelet op welke materialen het meest geschikt zijn voor een omgeving waarin veel urine en vaste mest voorkomt. Daarnaast hebben zij ook een vergelijkbaar mestschuifsysteem op een kleinveebedrijf onderzocht. Vervolgens zijn er diverse schetsen op papier gezet. Deze zijn vertaald in een 3D-ontwerp in SolidWorks. De tekening en de onderdelenlijst zijn door Wopereis opgepakt om de benodigde onderdelen voor de prototypes te produceren.

Prototypen getest
Er zijn een aantal prototypen gemaakt. De schuiven hebben namelijk een variatie in hun borstels / ‘meenemers’ (grovere en fijnere haren), haardikte en bevestigingsmanieren. De schrapers zijn verder bevestigd aan een T-vormige chassis. Door middel van een staalkabel en een elektromotor wordt het schuifsysteem voortbewogen.

Mestschuif

De studenten hebben de verschillende schuiven getest op een testopstelling. In de testfase is beoordeeld welke van de prototypes het hoogst scoort op het verplaatsen van de vaste mest en het doorlaten van urine. Ook is gekeken of het schuifsysteem omhoog klapt tijdens de retourgang van de mestschuif.

Uit de testopstelling is gebleken dat het principe goed werkt. De schuif verplaatst het testmateriaal zoals verwacht en de schuif gaat omhoog wanneer dit gewenst is. Het eindproduct is inpasbaar voor meerdere mestpannen, werkt bedrijfszeker en de materialen kunnen goed tegen de inwerking van vaste mest en urine. De studenten hebben daarnaast aanbevelingen gedaan over de te gebruiken staalkabeldikte en materialen ten behoeve van de klemmen en borstelhaartypen. Op deze manier hebben de studenten een mooie basis gelegd voor het verder finetunen van dit type mestschuifsysteem.

Bedankt voor jullie input, Dave en Jurgen! We wensen jullie veel succes verder met de opleiding Werkbouwtuigkunde aan de HAN.

_____________________________________________________

Partijen

Wijnen Machines

Wijnen Machines is gespecialiseerd in onderhoud, ontwikkeling en verkoop van machines in industrie en landbouw. Kijk op www.wijnenmachines.nl voor meer informatie.

Jovas Agro International B.V.
Jovas Agro International B.V. is een innovatief bedrijf werkzaam op onder andere het gebied van mestscheiders, mestpannen en vloerelementen. Kijk op www.jovas.nl voor meer informatie.

Wopereis
Wopereis is actief in de agrarische sector (stallenbouw, stalinrichting, melksystemen en mestopslag), energiesector (grootschalige PV-installaties en biogasoplossingen), voedselverwerkende industrie (machinebouw, plaat & constructiewerk, leidingwerk en draai- & freeswerk) en de utiliteitsbouw (hallenbouw en kunststof kozijnen). Kijk op www.wopereis.nl voor meer informatie.

HAN – University of Applied Sciences
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is één van de grotere hogescholen van Nederland en verzorgt bachelor- en masteropleidingen. Kijk op www.han.nl voor meer informatie.